Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn xã Nghĩa Lợi
Lượt xem: 25

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn xã Nghĩa Lợi

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định phát triển công nghệ thông tin là một trong những giải pháp để hiện đại hóa nền hành chính và là công cụ quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính. Với mong muốn tạo nên sự công bằng, minh bạch và hiệu quả, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính còn được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, bên cạnh việc tích cực, khẩn trương hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức … thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là một khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính nhằm thiết lập một nền hành chính năng động, trách nhiệm, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

Từ tình hình trên xã Nghĩa Lợi những năm qua  địa phương đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với việc triển khai các nhiệm vụ CCHC, quyết tâm xây dựng chính phủ điện tử, giảm tối đa tỷ lệ văn bản giấy trong chỉ đạo, điều hành. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng và hoàn thành các mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử.

          Để thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, cán bộ, công chức phụ trách Bộ phận một cửa xã được Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn về quy trình, phương pháp đăng nhập, quy trình giải quyết trên cổng Dịch vụ công. Sau khi được tập huấn, bước đầu triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời, cán bộ tại Bộ phận một cửa của thị trấn cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Các TTHC đã niêm yết 101 thủ tục hành chính. Trong đó, có dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần.

Tập trung xây dựng và triển khai chính quyền điện tử, đảm bảo phục vụ trao đổi thông tin trong hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, hệ thống một cửa điện tử. 100% cán bộ, công chức được kết nối liên thông trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Trên 90% văn bản, tài liệu trao đổi giữa các đơn vị được chuyển dưới dạng văn bản điện tử. 

Cán bộ, công chức là lãnh đạo, công chức phụ trách văn thư được cung cấp chứng thư số, triển khai sử dụng chữ ký số trong hoạt động công vụ. Qua đó có sự liên thông, kết nối các đơn vị trong tỉnh, trong huyện, tạo điều kiện thuận lợi trong thực thi công vụ, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện.

Bộ phận Một cửa của xã được trang bị cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT trong hoạt động và đáp ứng điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch và tra cứu hồ sơ. 100% các phòng làm việc được đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng LAN, mạng truyền số liệu chuyên dùng và các thiết bị đảm bảo thông tin; thiết bị sao lưu dữ liệu...

Từ việc tích cực ứng dụng CNTT đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết, thực hiện các TTHC trên địa bàn xã. Tất cả hồ sơ đều được giải quyết trước hạn và đúng hạn đảm bảo 100%, số hồ sơ được số hóa  hồ sơ đạt trên 95%./.

Những nỗ lực trong ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào CCHC góp phần bảo đảm sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp từ đó đã có những đột phá mới, tạo chuyển biến lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; thay đổi phong cách, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng nền hành chính công thực sự minh bạch, hiệu quả; cách thức tiếp cận, giao dịch giữa tổ chức, người dân và chính quyền cũng đã được chuyển từ phương thức truyền thống sang các phương thức hiện đại. Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC được công khai, minh bạch hóa quá trình xử lý hồ sơ TTHC của người dân và doanh nghiệp, giúp lãnh đạo các cấp có thể theo dõi, kiểm tra, giám sát và đồn dốc đến từng phòng ban, bộ phận và cán bộ, công chức, viên chức trong việc xử lý hồ sơ TTHC, cũng như cho phép người dân có thể tra cứu thông tin, kết quả giải quyết TTHC. CNTT đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực của tỉnh phát triển, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.

Để tăng cường khả năng tiếp cận thông tin TTHC, cải thiện tình hình và tăng cường tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên địa bàn xã trong thời gian tới UBND xã tiếp tục ban hành một số văn bản bảo đảm môi trường pháp lý để thúc đẩy việc triển khai ứng dụng CNTT. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai ký số từ xa, phát hành biên lai điện tử, chứng thực bản sao điện tử, số hóa hồ sơ tài liệu, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thông tin đồng bộ, hiện đại; thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4;  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về tham gia các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, nhất là trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cán bộ, công chức, làm việc tại Bộ phận một của các cấp.

                                                                                                                  --Tin Văn phòng - Thống kê--

 

Tin mớiimage advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 1 092
  • Tất cả: 90076
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: xóm Nam Điền - Xã Nghĩa Lợi - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Email: xanghialoi.nhg@namdinh.gov.vn
   ĐT: 02283873406 - 0914079688
Chung nhan Tin Nhiem Mang