Tin kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Lượt xem: 147

Vào các ngày từ mùng 5-8/3/2023, 6/6 chi hội Phụ nữ trong toàn xã Nghĩa Lợi long trọng Tổ chức Lễ kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3  và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Về dự với Lễ kỷ niệm tại các chi hội có các đồng chí trong Ban Thường  vụ Hội LHPN xã, các đồng chí cấp ủy chính quyền, ban công tác mặt trận cơ sở và đại diện các ban, ngành đoàn thể cùng hơn 1000 hội viên phụ nữ các chi hội.

Sau chương trình văn nghệ Cán bộ hội viên các Chi hội trong toàn xã cùng nhau ôn lại truyền thống 113 năm Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3 và 1983 cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ph¸t huy tinh thÇn ngµy Quèc tÕ phô n÷ 8/3 nối tiếp truyền thống của Phụ nữ Việt Nam. Trong những năm qua Hội Phụ nữ xã Nghĩa Lợi đã tích cực tham gia, thực hiện các phong trào thi đua do Hội cấp trên và địa phương phát động như: Vận động cán bộ hội viên tham gia mua BHYT. Nhân rộng mô hình Chi hội phụ nữ thực hành tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình; Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 8 tiêu chí 5 không 3 sạch “sạch nhà – sạch bếp – sạch ngõ”; Xây dựng mô hình và chăm sóc tuyến đường hoa, đường cây xanh bóng mát, tham gia dọn vệ sinh  tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp; xây dựng mô hình trồng lúa phát triển quỹ hội để tổ chức hoạt động phong trào của chi hội, quan tâm giúp đỡ Phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .... kết quả hoạt động của Hội đã góp phần không nhỏ cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xây dựng thành công nông thôn nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Ph¸t huy tinh thÇn ngµy Quèc tÕ phô n÷ 8/3  thực hiện phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động năm 2023 với chủ đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” “xây dựng tổ chức hội vững mạnh” Ph¸t huy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tr­íc phong trµo cña Héi; ph¸t huy phÈm chÊt cña ng­êi phô n÷ ViÖt Nam “ Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đangBằng những việc làm thiết thực, hiệu quả mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong Chi hội cần phát huy vai trò.Lu«n g­¬ng mÉu trong viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng.Tuyên truyền những người thân trong gia đình cùng nhau thùc hiÖn tèt chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc c¸c quy ®Þnh cña ®Þa ph­¬ng. Tham gia mua BHYT tự nguyện đ chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c DS- KHHG§ gãp phÇn h¹ tû lÖ sinh con thø 3 trë lªn nh»m n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng. Quan t©m gióp ®ì chị em phụ nữ nghÌo, cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ phong trµo thi ®ua “Phô n÷ tÝch cùc häc tËp, lao ®éng s¸ng t¹o, x©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc” g¾n víi thùc hiÖn 8 tiªu chÝ x©y dùng gia ®×nh “5 kh«ng, 3 sạchđược Trung ương Hội phát động, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm thiên chức của người vợ, người mẹ trong gia đình, thực hiện tốt cuộc sống của mỗi gia đình nuôi dạy con tốt, hạn chế tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, xã hội.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong niềm vui tươi phấn khởi của Cán bộ hội viên Phụ nữ trong toàn xã. Phát huy tinh thần Phụ nữ Quốc tế và truyền thống Phụ nữ Việt Nam anh hùng, cán bộ hội viên Phụ nữ xã Nghĩa Lợi sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

 Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, hoa và văn bản cho biết 'M 113 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 3 NĂM CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG RIỂN KHAI MÃ HÌNH

Có thể là hình ảnh về 11 người và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 Có thể là hình ảnh về 15 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Tin mớiimage advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: xóm Nam Điền - Xã Nghĩa Lợi - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Email: xanghialoi.nhg@namdinh.gov.vn
   ĐT: 02283873406 - 0914079688
Chung nhan Tin Nhiem Mang